PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia osób dorosłych oraz młodzieży:

 • zmagających się z trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących relacji, doświadczających trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • doświadczających trudności w życiu osobistym i zawodowym
 • cierpiących na zaburzenia depresyjne oraz lękowe
 • cierpiących na zaburzenia odżywiania oraz psychosomatyczne (m.in. bóle brzucha, bóle i zawroty głowy, drętwienia różnych części ciała, kołatanie serca lub inne dolegliwości somatyczne)
 • nie radzącymi sobie z własną złością, agresją bądź autoagresją
 • mające zaniżone poczucie własnej wartości
 • doświadczających kryzysu życiowego (silny stres, choroba, rozwód, nagła strata, żałoba)
 • potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, chcących zrozumieć siebie i innych, poszukać własnej drogi
 • doświadczających braku poczucia sensu i celu w życiu
 • zainteresowanych rozwojem osobistym i poprawą jakości swojego życia.

 

Konsultacje dla rodziców:

 • konsultacje rodzinne, wychowawcze
 • konsultacje dotyczące rozwoju psychospołecznego oraz psychoseksualnego dziecka