O MNIE

Nazywam się Agata Barczak. Jestem psychologiem z Gdyni i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat nr 364, wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Skończyłam również dwuletnie szkolenie z zakresu terapii systemowej rodzin i par oraz studia podyplomowe w dziedzinie seksuologii klinicznej. Obecnie szkolę się w zakresie psychoterapii schematów, którą traktuję jako niezbędne uzupełnienie warsztatu pracy z osobami, dla których standardowe podejście poznawczo-behawioralne może nie być wystarczające (osoby z zaburzeniami osobowości, z utrwalonymi problemami natury emocjonalnej pochodzącymi z okresu dzieciństwa, szczególnie związanymi z doświadczeniami porzucenia, przemocy, wykorzystania). Więcej o oferowanych przeze mnie metodach terapeutycznych dowiedzieć się można podczas lektury treści zamieszczonych w odpowiednich zakładkach, do której gorąco zapraszam.

Od 12 lat prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Podstawą mojej pracy jest wiara w możliwości człowieka do prowadzenia  satysfakcjonującego życia w zgodzie ze sobą. Staram się pomóc w głębszym zrozumieniu samego siebie, natury i przyczyn trudności pojawiających się w życiu osoby, która zgłasza się do mnie po pomoc. Zawsze staram się szanować indywidualne wybory każdego człowieka i jego egzystencjalną drogę. W pracy psychoterapeutycznej ważny jest dla mnie otwarty, szczery i autentyczny kontakt z drugim człowiekiem. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, którego jestem członkiem od 2010 r.

Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi z powodu takich trudności jak: depresja, lęk, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia osobowości, trudności w relacjach partnerskich, zaburzenia seksualne, strata, rozstanie z bliską osobą, żałoba, doświadczenie traumy.

Prowadzę również psychoterapię w języku angielskim.

Moje szkolenie w zawodzie psychoterapeuty:

  • Szkolenie z terapii schematu prowadzone przez Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu (ISST)
  • Studia podyplomowe na kierunku psychoterapia poznawczo-behawioralna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie
  • Studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Kurs I stopnia psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu
  • Studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim
  • 100 godzin stażu klinicznego na oddziale psychiatrycznym i psychosomatycznym w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku
  • 100 godzin stażu klinicznego w Poradni Zaburzeń Seksualnych i Patologii Współżycia w Warszawie

 

Dodatkowe treningi i szkolenia doskonalące kompetencje w zawodzie psychoterapeuty:

  • Szkolenie „Zastosowanie mindfullness w obszarze zdrowia psychicznego”, prowadzone przez Polski Instytut Mindfullness
  • Cykl szkoleń prowadzonych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, pod kierunkiem prof. Z. Lew-Starowicza: „Zaburzenia seksualne kobiet”, „Zaburzenia seksualne mężczyzn”, „Diagnostyka seksuologiczna dla psychologów”