CENNIK

Sesja indywidualna w języku polskim (50 min.): 110 zł

Sesja partnerska w języku polskim (50 min): 150 zł 

Konsultacje online w języku polskim (50 min.): 110 zł

 

Sesja indywidualna w języku angielskim (50 min.): 150 zł

Sesja partnerska w języku angielskim (50 min): 180 zł 

Konsultacje online w języku angielskim (50 min.): 150 zł


PŁATNOŚĆ
Możliwa jest zarówno płatność gotówkowa, jak również możliwość zapłaty za sesje z góry przelewem bankowym.
Nr konta mBank: 36 1140 2004 0000 3602 7400 7446. 


ZASADY ODWOŁYWANIA SESJI
Decyzja o rozpoczęciu terapii zazwyczaj łączy się z zarezerwowaniem stałej godziny co tydzień dla konkretnej osoby. Oznacza to, że na daną godzinę nie zostanie umówiona inna osoba, i w przypadku nieobecności, pozostanie godziną niewykorzystaną. Dlatego też, z szacunku dla czasu zarówno własnego, jak i Państwa, proszę o informację o nieobecności na sesji (z powodu choroby, wyjazdu, pracy, zepsutego auta, wizyty u lekarza, innych planów) z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym – wtedy mam możliwość wykorzystać tę godzinę np. na wstępną konsultację dla nowego pacjenta. W przypadku poinformowania o nieobecności z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, nieobecność jest bezpłatna, jeśli jednak informacja o nieobecności nastąpi na mniej niż 24 godziny (np. w wieczór poprzedzający sesję poranną lub też tego samego dnia co planowana sesja), nieobecność jest płatna 100% ceny sesji. Nieobecności można też odrabiać, pod warunkiem, że znajdzie się odpowiednia godzina zarówno dla Pacjenta, jak i dla Terapeuty (nie zawsze jest to możliwe).